Month: April 2021

การสวดมนต์จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้น Apr 8, 2021

การสวดมนต์จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะให้ความสนใจกันอย่างที่สุด เนื่องจากว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้เราเองก็มีจิตใจที่สงบแล้วก็มีจิตใจที่ดียิ่งขึ้นได้ เราเองจึงควรที่จะต้องอย่างมองข้ามหมั่นที่เราเองก็จะต้องรู้จักที่จะสวดมนต์ดูบ้างเพื่ออะไรดีๆจะได้เกิดขึ้นกับเราเองอย่างที่สุดด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างที่สุดเพราะว่าการสวดมนต์นั้นก็จะช่วยทำให้เราได้มีสมาธิและมีสติที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุดที่เราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการสวดมนต์ให้มากๆเพราะเรื่องของการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เรามีสิตที่มากยิ่งขึ้นด้วย                 หลายๆอย่างในการสวดมนต์นั้นจะช่วยให้เราได้สะสมความดีเรื่อยๆในทุกๆวัน สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุด ยิ่งเราสวดมนต์มากเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เรานั้นได้รับบุญที่มากขึ้นไปกว่าเดิมด้วย เรื่องเหล่านี้จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดเลย                 เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพราะว่าการสวดมนต์จะมีส่วนช่วยทำให้เรานั้นได้เจอกับอะไรที่ดีงามยิ่งขึ้น ได้เจอกับสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อน เรื่องแบบนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างเช่นกัน สิ่งเหล่านี้นั้นเราเองจะต้องอย่ามองข้ามอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ด้วย                 หัวใจหลักที่สำคัญเลยคือในเรื่องของสติยิ่งถ้าหากเรามีสติมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดียิ่งขึ้นไปได้อีกด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็สำคัญอย่างที่สุดเลย เราเองก็จะต้องรู้จักที่จะใส่ใจกับเรื่องของการภาวนาในการสวดมนต์ด้วย ทุกๆอย่างในตอนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งถ้าเราให้ความใส่ใจกันเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอีกด้วยกัน                 การที่เรารู้จักที่จะใส่ใจในเรื่องของศาสนานั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะศาสนาทุกศาสนานั้นก็จะสอนให้เราได้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดียิ่งขึ้นด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยกับเรื่องของการที่เรามีสติในการสวดมนต์ด้วย หลายๆอย่างนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยด้วยเช่นกัน เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่เราเองก็สามารถจะทำได้โดยไม่ต้องพึ่งใครแล้วเราก็จะได้บุญด้วย