Month: May 2021

การสวดมนต์จะช่วยทำให้เรามีสติ May 20, 2021

การสวดมนต์จะช่วยทำให้เรามีสติได้จริงที่สุด

                ในปัจจุบันนี้การสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับเราเองด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เรานั้นก็ได้มีความสุขแล้วก็ได้รับความสุขในชีวิตด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เราเองก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมาได้ด้วย                 เราเองควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของการสวดมนต์ให้มากๆเพื่อที่ว่าเราเองจะได้เป็นคนที่มีสติและมีสมาธิยิ่งขึ้นไปด้วย เรื่องเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดเลย เรื่องนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปกับเรื่องของการสวดมนต์ด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะการสวดมนต์จะช่วยทำให้เรานั้นมีสติแล้วก็เกิดสติอย่างที่สุดด้วย ในการที่เราสวดมนต์นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นมีความสุขอย่างที่สุดเพราะจะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่สงบได้มากขึ้น เวลาที่เราทำอะไรก็จะเจอกับเรื่องราวที่ดีๆด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดด้วย                 เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราเลือกที่จะทำได้ เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจและให้ความสนใจกับเรื่องของการสวดมนต์ให้มากๆด้วยจึงจะจัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองด้วยเช่นกัน ทุกๆเรื่องราวนั้นการที่เรามีสติและมีสมาธิก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะสติเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องอย่ามองข้ามกันอย่างที่เลยเช่นกัน                 การสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้เราเองได้มีบุญที่มากขึ้นและเพิ่มขึ้นด้วย สิ่งนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความเห็นใจกันอย่างที่สุดเพราะไม่มีใครหรอกที่อยากจะเป็นคนที่ไม่มีสติ เราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจกับเรื่องของสติให้มากที่สุดด้วยเพื่อที่ทุกอย่างจะได้ช่วยทำให้เรานั้นได้เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตมองไปทางไหนก็จะเจอกับเรื่องบวกเสมอด้วย                 เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสำคัญและให้ความสนใจกันอย่างมากเลยในเรื่องของสติเพราะการสวดมนต์จะช่วยทำให้เราได้มีสติและก็ใช้สติในการแก้ไขปัญหามากกว่าอารมณ์นั้นเอง เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุด